Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
e-mail
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u meer nieuws, wetgeving en praktische informatie over elektriciteit?PBM's voor elektriciens : verandering op Europees niveau

Nieuws - 25/11/2019
-
Auteur(s): 
Carine Govaert/Rosalba Mendolia


De Europese Commissie heeft een nieuwe, niet-limitatieve lijst gepubliceerd van activiteiten en sectoren waar de werkgevers persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) moeten ter beschikking stellen van hun werknemers.

De 3 bijlagen bij de ‘richtlijn betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor het gebruik op het werk van persoonlijke beschermingsmiddelen door werknemers’ of pbm-richtlijn krijgen zo een facelift:
  • Bijlage I. (Niet-uitputtende lijst van) Risico’s in verband met de lichaamsdelen die met pbm’s moeten worden beschermd
  • Bijlage II. Niet-uitputtende lijst van soorten persoonlijke beschermingsmiddelen met betrekking tot de risico’s waartegen zij bescherming bieden
  • Bijlage III. Niet-uitputtende lijst van activiteiten en sectoren van activiteiten waarvoor het ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk kan zijn.
De update was onder meer nodig omdat er de voorbije jaren nieuwe risico’s gedefinieerd werden.

Bijlage III is nu onderverdeeld in functie van de risico’s en niet langer in functie van de beschermingsmiddelen. Dit is logischer vermits het gebruik van PBM's het resultaat is van een risicoanalyse.

Het risico ‘Elektriciteit’ wordt nu opgedeeld in ‘Elektrische schokken’ en ‘Statische elektriciteit’.De nieuwe indeling houdt ook rekening met verordening 2016/425 over het ontwerp, de vervaardiging en de verhandeling van pbm’s.

Volgens de pbm-richtlijn moeten persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt worden wanneer uit een risicobeoordeling blijkt dat bepaalde risico’s niet vermeden of onvoldoende beperkt kunnen worden met collectieve technische beschermingsmiddelen of met maatregelen, methoden of procédés op het gebied van arbeidsorganisatie. De richtlijn legt het minimumkader voor bescherming vast.

De lidstaten moeten deze lijsten, ten laatste tegen 20 november 2021 overnemen in hun nationale wetgeving. Dit zal in België leiden tot een aanpassing van de Codex Boek IX, Titel 2.
Bron:  Richtlijn (EU) 2019/1832 van de Commissie van 24 oktober 2019 tot wijziging van de bijlagen I, II en III bij Richtlijn 89/656/EEG van de Raad met betrekking tot zuiver technische aanpassingen, Pb. L279, 31 oktober 2019.

Extra informatie: Zie ook op Electrosafe en senTRAL : PBM's voor elektrische werkzaamheden