Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
e-mail
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u meer nieuws, wetgeving en praktische informatie over elektriciteit?


Nieuw AREI: overgangsperiode tot 1 juni 2022 voor installaties die nu opgestart of gebouwd worden

Nieuws - 29/04/2020
-
Auteur(s): 
Luc Bortels – Vinçotte


Voor nieuwe installaties en belangrijke uitbreidingen van bestaande installaties, die nu ontworpen of gebouwd worden en na 1 juni 2020 gecontroleerd zullen worden, is er een overgangsperiode van twee jaar voorzien, dus tot 1 juni 2022. Tijdens die periode kan men deel 8 van het nieuwe AREI blijven toepassen, met de afwijkende (lees: minder strenge) bepalingen. Dit blijkt uit de allereerste nota van de FOD Economie aan de controleorganismen over de toepassing van het nieuwe AREI.

Basisprincipe

Momenteel worden er elektrische installaties of belangrijke wijzigingen ontworpen/uitgevoerd die pas vanaf de datum van inwerkingtreding van het nieuwe AREI op 1 juni 2020 een gelijkvormigheidscontrole zullen ondergaan. De vraag is dan of deze controle dient te gebeuren aan de hand van het nieuwe AREI, terwijl dat nog niet van toepassing was op het moment van ontwerp en realisatie van de elektrische installatie (of de wijziging of uitbreiding ervan), of men zich kan baseren op deel 8 van het nieuwe AREI, met de bijzondere voorschriften met betrekking tot bestaande elektrische installaties.

De FOD Economie heeft hierover nu een duidelijk standpunt ingenomen. Voor nieuwe installaties en belangrijke wijzigingen of uitbreidingen van bestaande installaties die voor 1 juni 2020 ontworpen of gebouwd worden en na 1 juni 2020 gekeurd zullen worden, kunt u vragen om bij de controle gebruik te maken van deel 8 van het nieuwe AREI. Dit geeft u de mogelijkheid om in bepaalde gevallen af te wijken van het nieuwe AREI.

Het gaat hier om een tijdelijke overgangsmaatregel met een duur van twee jaar. Na 1 juni 2022 zullen de controleorganismen deze overgangsmaatregel niet langer kunnen toepassen voor installaties en belangrijke wijzigingen of uitbreidingen waarvan de werkzaamheden voor 1 juni 2020 zijn begonnen, en moet uw installatie volledig conform zijn met het nieuwe AREI (zonder toepassing van deel 8 voor bestaande installaties).

Procedure

Belangrijk om weten is dat het niet de taak is van de controleorganismen om de startdatum van de uitvoering van deze nieuwe installaties (of belangrijke wijzigingen / uitbreidingen) na te gaan. En bovendien is de toepassing van deel 8 niet verplicht, maar optioneel.

U dient dus zelf, als aanvrager van de controle, expliciet te verklaren wat de startdatum van de uitvoering is, en of u opteert voor een keuring rekening houdend met deel 8:
  • als de werkzaamheden gestart zijn op 1 juni 2020 of later, moet de keuring voor ingebruikname gebeuren zonder toepassing van deel 8 van het nieuwe AREI;
  • als de werkzaamheden gestart zijn voor 1 juni 2020, dan kan de controle voor ingebruikname al dan niet met toepassing van deel 8 van het betrokken boek van het nieuwe AREI gebeuren.
In het dossier van de elektrische installatie moet u, als aanvrager van de controle, een document opnemen dat het relevante karakter van de gekozen datum verklaart. Dit dossier bevat ook het advies van de interne dienst PBW, van het bevoegde comité PBW en van de veiligheidscoördinator, voor het ontwerp van het bouwwerk, in uitvoering van de Codex over het welzijn op het werk.

De verantwoordelijke voor de installatie en/of bouwheer moet dit document ondertekenen. Het controleorganisme zal dit document niet beoordelen maar louter toepassen, en in het verslag van de gelijkvormigheidscontrole refereren aan dit document en eventueel aan de toepassing van deel 8 van het nieuwe AREI.

Voorbeeld: Document nr. xxxx gedateerd op xx-xx-xxxx in het kader van de uitvoering voor 1 juni 2020.

Lees ook:

Wat wijzigt er in de wetgeving die van toepassing is op de laagspanningsinstallatie van uw bedrijf?
Wat indien de elektrische laagspanningsinstallatie van mijn bedrijf niet meer conform is?
AREI 2020 en brandpreventie: 10 wijzigingen die gevolgen hebben voor de elektrische leidingen
Ontbreken er hoofdstukken in Deel 7 van Boek 1 van het AREI 2020?

Bron: Nota nr. 1 van de FOD Economie aan de erkende organismen van 25 februari 2020.