Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
e-mail
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u meer nieuws, wetgeving en praktische informatie over elektriciteit?


Welke elektrische leidingen mogen in een brandwerende kabelbaan geïnstalleerd worden?

Nieuws - 07/07/2020
-
Auteur(s): 
Dominique Rousseau - Specialist kabels bij CEBEO


Mogen niet-brandwerende kabels in een brandwerende (kenmerk FR2) kabelbaan geïnstalleerd worden? De wettelijke voorschriften zijn gewijzigd op de datum van inwerkingtreding van het nieuwe AREI.

Situatie vόόr 1 juni 2020

Vόόr de inwerkingtreding van het nieuwe AREI op 1 juni 2020 was het toegestaan om in brandwerende (FR2 of equivalente) draagstellen (kabelbanen, kabelladders, ...) elektrische leidingen met andere kenmerken met betrekking tot hun brandgedrag te installeren.
Er konden dus in deze draagstellen zowel kabels van het type FR2 (waarvan het behoud van de elektrische functie gedurende een bepaalde tijd verzekerd is) als kabels van het type F2 (die de brand niet verspreiden, maar het behoud van de elektrische functie niet verzekeren) teruggevonden worden.

Nieuw AREI - Keuze van de kabels in de draagstellen met het kenmerk FR2

Het nieuwe AREI, onderafdeling 5.5.6.4.b. Niet-redundante elektrische leidingen van de veiligheidsstroombanen met een brandweerstand, legt vanaf nu het exclusieve gebruik op van geïsoleerde geleiders of kabels met het kenmerk FR2 in draagstellen met het kenmerk FR2 of een kenmerk equivalent aan FR2.

Dit betekent dat het niet langer toegestaan is om XVB, XGB, H07RN-F, H07ZZ-F, LiYY, LiHH, ... kabels in deze kabelbanen van het type FR2 bestemd voor veiligheidsstroombanen aan te brengen en dat enkel geïsoleerde geleiders of brandwerende kabels van het type FR2 (of met een equivalent veiligheidsniveau) in deze kabelbanen geïnstalleerd mogen worden.


Bron: Vergokan

Nieuw AREI - Markering van de draagstellen met het kenmerk FR2

Afdeling 5.5.8 Bijzondere voorschriften, bespreekt de verplichting om de draagstellen met het kenmerk FR2 of een kenmerk equivalent aan FR2 te voorzien van een passende markering.

Deze markering moet vermelden:
  • de verplichting om uitsluitend elektrische leidingen met het kenmerk FR2 of een equivalent veiligheidsniveau in deze draagstellen van het type FR2 te gebruiken;
  • het toegelaten gewicht per lopende meter van deze draagstellen.
Zie ook :