Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
e-mail
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u meer nieuws, wetgeving en praktische informatie over elektriciteit?


Gevolgen van het AREI 2020 voor de voorbedrade buizen

Nieuws - 20/01/2021
-
Auteur(s): 
Dominique Rousseau


Wijziging van het AREI

Artikel 104 van het vroegere AREI, over preventieve maatregelen tegen brand, legde een F2-classificatie op voor in bundel of in laag geplaatste leidingen.
 • Art. 104. Preventieve maatregelen tegen brand
  • 03. Keuze en installatie van elektrisch materieel
   • a) Elektrische leidingen
    • a.1 Afzonderlijk geplaatste leidingen […]
    • a.2 In bundel of in laag geplaatste leidingen: De in bundel of in laag geplaatste kabels hebben ten minste het kenmerk F2.
Het begrip in bundel of in laag geplaatste 'kabels' was niet van toepassing op geïsoleerde geleiders (H07V-U, H07V-R, H07V-K, …) en dus ook niet op geleiders die samen in voorbedrade buizen waren geplaatst. 

Concreet betekende dit dat het verboden was bijvoorbeeld twee EXVB-F1 vrijliggend in laag te plaatsen (tegen elkaar). Voor dezelfde plaatsingswijze was het dan weer wel toegestaan voorbedrade buizen met meerdere H07V-U/R F1 geleiders in bundel te gebruiken.

Diezelfde voorbedrade buizen met F1-geleiders werden vaak gebruikt in verlaagde plafonds, holle wanden, in opbouw in bepaalde technische lokalen, bij de uitgangen van de verdeelkasten enzovoort.

Het AREI 2020 bepaalt sinds zijn inwerkingtreding dat geïsoleerde geleiders en kabels dezelfde kenmerken met betrekking tot het brandgedrag moeten bezitten.
 • Afdeling 5.2.7 Keuze en gebruik ter beperking van de brandverspreiding
  • Onderafdeling 5.2.7.1.: […]
  • Onderafdeling 5.2.7.2.: […]
  • Onderafdeling 5.2.7.3.: In bundel of in laag geïnstalleerde geïsoleerde geleiders en kabels
   De in bundel of in laag geïnstalleerde geïsoleerde geleidersen kabels hebben ten minste het kenmerk F2 of ten minste de klasse C
   ca
De gevolgen van die 'kleine' wijziging in de tekst (toevoeging van de term 'geleiders') zijn in de praktijk belangrijk. De bepalingen zijn dit keer immers ook van toepassing op de geleiders in voorbedrade buizen..

Brandgedrag van voorbedrade buizen afhankelijk van de plaatsingswijze.

Hoewel in bundel of in laag geplaatste geleiders volgens het AREI 2020 aan bepaalde eisen op het vlak van brandgedrag moeten voldoen, is het belangrijk dat rekening wordt gehouden met bepaalde uitzonderingen:
 • Afdeling 5.2.7 Keuze en gebruik ter beperking van de brandverspreiding
  • Onderafdeling 5.2.7.1. : Moeten niet aan de eisen van de onderafdelingen 5.2.7.2. en 5.2.7.3. beantwoorden:
   • 1. [...] ;
   • 2. [...] ;
   • 3. de geïsoleerde geleiders en kabels die afzonderlijk of in bundel/laag zijn geïnstalleerd met de volgende plaatsingswijzen:
    • [...] ;
    • de geïsoleerde geleiders in buizen die in een onbrandbare bekledingmet een minimale diepte van 3 cm zijn verzonken;
    • [...] ;
    • de uiteinden van: :
     • [...] ;
     • geïsoleerde geleiders in een buis die in een onbrandbare bekleding met een minimale inbouwdiepte van 3 cm zijn verzonken, aangebracht in openlucht of in opbouw, voor zover de lengte van deze uiteinden 3 m niet overschrijdt en zij geplaatst zijn in een omgeving met normaal brandgevaar
In alle andere gevallen van plaatsing in opbouw (niet verzonken in een onbrandbare bekleding met een minimale inbouwdiepte van 3 cm) mogen de voorbedrade buizen enkel geleiders met ten minste de klasse Cca bevatten. Anders zijn ze niet in overeenstemming met het AREI en kunnen ze niet door de keuringsinstelling worden goedgekeurd bij de controle van een AREI-installatie.

Keuze van de voorbedrade buizen, afhankelijk van de plaatsingswijze


Aandachtspunten voor AREI-installaties

 • Voorbedrade buizen die F1- of Eca-geleiders bevatten, zijn nog altijd toegestaan, maar alleen in inbouw.
 • Voorbedrade buizen die F2- of Cca-geleiders bevatten, worden verplicht in opbouw geplaatst.
 • H07V-U/R-geleiders die in standaard voorbedrade buizen worden gebruikt, bestaan niet in F2- of Cca-versie.
 • De meeste 'halogeenvrije' voorbedrade buizen die op de Belgische markt verkrijgbaar zijn, bevatten Cca-geleiders.
 • Bepaalde 'halogeenvrije' voorbedrade buizen die ook op de Belgische markt verkrijgbaar zijn, bevatten Dca-geleiders :
  • zij voldoen niet aan de Belgische minimumeisen voor de classificatie 'halogeenvrij' (Cca s1, a1).
  • bovendien kunnen ze niet in opbouw worden geïnstalleerd.
 

Meer informatie