Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
e-mail
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u meer nieuws, wetgeving en praktische informatie over elektriciteit?


Klantenvraag: wat als de elektrische installatie in de woning van een telewerkende werknemer niet conform is?

Nieuws - 26/05/2021
-
Auteur(s): 
Chris Persyn - Cautius


 Wat als? Altijd een boeiende vraag, iets minder evident om ze ook te beantwoorden. Wat als de elektrische installatie in de woning van een werknemer die er structureel telewerkt niet conform blijkt met de vigerende normering. Kan zijn werkgever hiervoor aansprakelijk worden gesteld wanneer het misloopt?
 

Nuances zijn er altijd wel te maken, maar in essentie luidt het antwoord: neen. Regels genoeg voor alle vormen van thuiswerk, maar geen ervan legt de werkgever concrete verplichtingen op voor het controleren, laat staan updaten van de elektrische installatie in de woning van zijn thuiswerkende medewerker. Ook de regels uit de Codex over arbeidsplaatsen en elektrische installaties vinden hier geen toepassing.

Een expliciete wettelijke norm die de werkgever miskent wanneer zijn werknemer bij structureel thuiswerk gebruik maakt van een niet conforme elektrische installatie is er met andere woorden niet. Op die basis dus ook geen aansprakelijkheid. De algemene zorgvuldigheidsnorm dan maar? Zou een ‘goede huisvader’ of zijn moderne opvolger, ‘een voorzichtig en redelijk persoon’ in die omstandigheden laten werken? Tja, daar zit wat ruimte voor interpretatie, maar extreme situaties daargelaten, waarvan de werkgever daarenboven kennis zou moeten hebben, lijkt mij dat in regel niet het geval.

Contractueel dan maar? Dan moet de werkgever eerst effectief de verbintenis hebben opgenomen om te zorgen voor een conforme installatie, want de arbeidsovereenkomstenwet legt hem die o.i. niet op.

En dat biedt meteen een antwoord op de laatste vraag: zet je best ‘iets’ op papier? Ja dus. Een boek hoef je niet te schrijven, maar de basisafspraken vastleggen is voor elk van de besproken situaties stellig een goede zaak. Liever dan extreme disclaimers neem je daar dan ook in op dat de werknemer moet melden wanneer er op zijn thuiswerkplek specifieke risico’s zijn.

Een uitgebreider artikel over dit onderwerp vindt u hier.