Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
e-mail
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u meer nieuws, wetgeving en praktische informatie over elektriciteit?


AREI: nieuw ontwerp-KB

Nieuws - 12/08/2021
-
Auteur(s): 
Michel Vanschoonlandt


De FOD Economie heeft een wijziging van het AREI op Europees vlak voorgelegd in het kader van de verplichte kennisgevingsprocedure. De wijzigingen hebben vooral betrekking op huishoudelijke elektrische installaties.

Ontwerp

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet in:

  • de voltooiing en revisie van de minimale veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn op de in boek 1 van het nieuwe AREI bedoelde huishoudelijke installaties (concept van een huishoudelijke installatie, grafische symbolen, eendraadsschema/situatieplan, beschermende maatregelen tegen onrechtstreekse aanraking, aansluiting op het openbare distributienetwerk, enz.). Deze wijzigingen hebben een geringe impact op sommige eisen die worden gedeeld met niet-huishoudelijke installaties;
  • indeling van gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel, zoals gedefinieerd in boek 1 van het nieuwe AREI, als niet-huishoudelijke installaties, uitgaande van de naleving van bepaalde veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn op huishoudelijke installaties;
  • de voltooiing en revisie van de toepasselijke afwijkingen in boek 1 van het nieuwe AREI voor bestaande huishoudelijke installaties en bestaande installaties in gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel die vóór de inwerkingtreding van het ontwerp zijn voltooid;
  • de herziening van bepaalde terminologie in de drie boeken van het nieuwe AREI.

Het ontwerp van Koninklijk Besluit maakt deel uit van de lopende herstructurering van het AREI en de inhoud ervan om een bevredigend niveau van veiligheid voor personen en eigendommen te handhaven in het licht van de voortdurende technologische ontwikkeling van elektrische installaties.

Kennisgevingsprocedure

De ontwerptekst voor deze wijziging is nu op Europees vlak voorgelegd in het kader van de kennisgevingsprocedure vastgelegd in de richtlijn (EU) 2015/1535.

Tijdens de status-quoperiode van drie maanden bestuderen de Commissie en de andere lidstaten het aangemelde ontwerp voor een technisch voorschrift om na te gaan of het voldoet aan de EU-wetgeving en de beginselen van het vrije verkeer van goederen en diensten.

De status-quoperiode loopt af op 4 november 2021.

Meer informatie online


Bron:  Europese Commissie, TRIS, Kennisgevingsnummer 2021/131/B (Belgïë), Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van sommige delen van de Boeken 1, 2 en 3, ingevoerd door het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie